projekt budowlany instalacji elektrycznych, projekt techniczny instalacji elektrycznych , projekty, projekty słaboprądowe, system sygnalizacji pożaru, projekt, projekty

Projektowanie

Projekt-elektryczny - 2Fire biuro inżynieryjno-projektowe

Projekt instalacji elektrycznej w domu

Kompleksowy projekt domu to nie tylko ukazanie, w którym miejscu znajdują się ścianki działowe. Powinien zawierać coś więcej, sugerować rozwiązania elektryczne, grzewcze czy wentylacyjne, kanalizacyjne czy hydrauliczne. Oczywiście nikt tak dobrze nie wie ja my co jakie urządzenia będą znajdować się w naszym domu, dlatego projekt instalacji elektrycznej musi być opracowany w obecności właściciela.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania, to powinno przyświecać elektrykowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Pierwotna instalacja jak i jej późniejsze zmiany powinny być naniesione na projekt instalacji elektrycznej. Priorytetem jest zabezpieczenie instalacji przed przeciążeniami i zwarciami, dlatego nieodłącznym elementem są bezpieczniki topikowe, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wspomniane wyłączniki różnicowoprądowe.

Jakie warunki powinien spełniać projekt instalacji?

Wydzielenie liczby obwodów trójfazowych, przeznaczonych do zasilania urządzeń o dużym poborze energii, jak np. kuchenki elektryczne. Zwykle zasilanie tego typu urządzeń to prowadzenie jednej fazy, dlatego tak ważne jest zaplanowanie właściwej liczby obwodów jednofazowych, zasilających mniejsze urządzenia AGD i RTV. Im większy dom tym więcej energii będzie potrzebne użytkownikom, którzy z czasem będą nabywać coraz więcej urządzeń elektrycznych Mieszkanie o powierzchni od 75 do 100 m kw. musi zawierać minimum 5-7 obwodów.

Gniazda wtykowe

Popularne kontakty, do których wkładamy wtyczki urządzenia są prawdziwą zmorą. Podczas użytkowania okazuje się, że znajdują się w nieodpowiednich miejscach i jest ich za mało. Potem dokupujemy listwy zasilające, aby do jednego gniazdka podłączyć więcej urządzeń, co może doprowadzić do przeciążenia instalacji. Dlatego odpowiednia ilość gniazd jest bardzo ważna, w pokojach powinny być ich od 3 do 5, a w kuchni – 7 do 9. Nie zapominajmy o zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych, które przypadku awarii lub przy kontakcie człowieka z napięciem – powodują natychmiastowe odłączenie owych obwodów. Pamiętajmy, że gniazdka elektryczne w łazience powinny być szczelne. Nigdy nie umieszcza się ich w pobliżu wanny czy umywalki, takie strefy są wyraźnie zakazane przepisami.

Z czego wykonać instalację elektryczną?

O aluminiowych przewodach elektrycznych już nikt nie mówi, obecnie instalacja eklektyczna jest miedziana. Aluminium nie przetrwa próby czasu, kable te są mniej wytrzymałe, czasem będą się kruszyć. Miedź charakteryzuje się:

 • wyższą przewodnością, przenoszeniem ładunku elektrycznego, przewodność aluminium wykazuje jedynie 61% przewodności takiej co miedź,
 • wyższą wytrzymałością na rozciąganie, przez co znacznie rzadziej ulega zerwaniu,
 • odpornością na korozję, jest antybakteryjna, naturalna,
 • elastycznością, można ją lutować, skręcać, wyciskać i skręcać, jest bardzo plastyczna.


Co powinien zawierać projekt instalacji?

W zależności od cen, projekty mogą się różnić, być ukazane w różnych odsłonach. Jedna nie chodzi tu o grafikę (sposób pokazania), ale o niezbędne elementy jakie powinny znajdować się w projekcie. Opis techniczny to charakterystyka mocy, i wszystkich elementów układu do rozdzielnicy, po złącza, tablice i rozdzielniki, odłączenia i instalację odgromnikową. Kolejno w projekcie przedstawione są obliczenia, a następnie rysunki. Projekt instalacji dotyczy zawsze konkretnego budynku, wykonany jest przez specjalistę z uprawnieniami. W skrócie powinien uwzględniać:
 • odpowiednią liczbę obwodów trójfazowych, które służą do zasilania urządzeń o dużym poborze energii,
 • odpowiednią liczbę obwodów jednofazowych, zasilających urządzenia domowe, takie jak pralki, zmywarki i telewizory,
 • zaplanowanie odpowiedniej liczby gniazd wtykowych,
 • zaplanowanie wyłączników różnicowoprądowych w pomieszczeniach takich jak kuchnia czy łazienka.


Kolizje elektroenergetyczne i ich usuwanie

Coraz więcej działek przekształca się pod zabudowę, dlatego niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wznoszona wiele lat wcześniej instalacja energetyczna uniemożliwia zagospodarowanie terenu oraz wpływa na spadek wartości działki i jej niekorzystny wygląd. Ale kolizje elektroenergetyczne dotyczą nie tylko osób prywatnych. Często pojawiają się podczas budowy dróg, wodociągów, kanalizacji czy wznoszeniu obiektów użyteczności publicznej.Bez względu na sytuację kolizje elektroenergetyczne stanowią poważne ograniczenie dla projektów, dlatego w takich przypadkach konieczna jest przebudowa sieci. Działalnością związaną z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych w okolicy Poznania zajmują się wyspecjalizowane firmy energetyczne, które świadczą kompleksowe usługi i na podstawie odpowiedniej dokumentacji projektowej przebudowują zagrażającą inwestycji sieć.

WYMAGANE DOKUMENTY

Podstawą do usunięcia kolizji elektroenergetycznej jest wniosek o przebudowę składany w firmie energetycznej, która jest właścicielem sieci energetycznej . Po jego złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu otrzymujemy Warunki usunięcia kolizji. Zawierają one szczegóły dotyczące warunków jakie należy spełnić dla usunięcia kolizji. Następnie firma opracowuje dokumentację projektową, która pozwala na wykorzystanie w pełni terenu, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności sieci i walorów estetycznych działki. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z właścicielem sieci na jej przebudowę. Zawiera ona szczegóły dotyczące planowanych prac oraz szacowany koszt danej inwestycji. Po podpisaniu ww. umowy można przystąpić do przebudowy infrastruktury energetycznej zgodnie z obowiązującymi standardami z uwzględnieniem przepisów prawa.

KOSZTY USUWANIA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Koszt usunięcia kolizji może się znacznie różnić w zależności od stopnia skomplikowania prac i pokrywa go w większości przypadków wnioskodawca. Konsekwencją przebudowy sieci elektroenergetycznej może być podniesienie wartości nieruchomości, oraz możliwość oczekiwanego jej zagospodarowania.

Co należy zrobić, aby uzyskać warunki techniczne, które umożliwiają przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Dostarczanie energii elektryczne jest możliwe po uprzednim przyłączeniu danego obiektu do sieci elektroenergetycznej. Odbywa się ono na podstawie zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług przesyłania energii. Przyłącze to odcinek sieci lub jej element, łączący instalacje elektryczne danego budynku z pozostałą częścią sieci, która jest obsługiwana przez dystrybutora energii elektrycznej.

OD CZEGO ZACZĄĆ PROCES PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ?

Uzyskanie zgody na przyłączenie do sieci wymaga złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej określonego napięcia dla odbiorcy energii elektrycznej. Aby to zrobić, należy zgłosić się do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) działającego na terenie, którego wniosek dotyczy. W Polsce obecnie jest 5 dystrybutorów: Tauron Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., Enea Operator Sp. z o.o., Energa – Operator S.A., Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
CO NALEŻY UMIEŚCIĆ WE WNIOSKU O PRZYŁĄCZENIE?

Oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych wnioskodawcy i danych lokalizacyjnych przyłączanego obiektu, do wniosku należy dołączyć:
 • dokument z potwierdzeniem posiadania tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będzie wykonywane przyłączenie;
 • plan zabudowy, sporządzany na mapie sytuacyjno-wysokościowej (w skali 1:500), w tym projekt elektroenergetyczny, dobór urządzeń i rozwiązań technicznych;
 • ekspertyzę wpływu przyłączenia do sieci na krajowy system elektroenergetyczny, gdy wymagane będzie bezpośrednie przyłączenie do sieci o napięciu 110 kV.
Operator ma 30 dni od daty złożenia wniosku na wydanie warunków technicznych dla wniosków o przyłączenie do sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV i 150 dni dla przyłączy do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Każdy z OSD ustala własne warunki techniczne.

Jak zmienić wielkość mocy przyłączeniowej

Przyłącze energetyczne to podstawa. W dzisiejszych czasach nie możemy normalnie funkcjonować bez prądu. Nie da się też bez niego rozpocząć żadnych prac budowlanych dlatego, zanim rozpoczną się pierwsze roboty, musimy uzyskać stosowne pozwolenia i wykonać przyłącze energetyczne. Można oczywiście przeprowadzać prace budowlane, korzystając z agregatu prądotwórczego albo tymczasowego przyłącza, ale najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wykonanie docelowego przyłącza energetycznego. We wniosku składanym w najbliższym zakładzie energetycznym musimy zawrzeć informacje o tym, jakie jest nasze przewidywane zapotrzebowanie na moc, jakie będzie nasze szacowane roczne zużycie energii oraz kiedy zamierzamy rozpocząć jej pobieranie. Na podstawie tego wniosku zakład energetyczny ustala optymalną moc przyłączeniową dla danego wnioskodawcy.

CZYM DOKŁADNIE JEST MOC PRZYŁĄCZENIOWA?

Moc przyłączeniowa to moc czynna planowana do pobierania z sieci elektroenergetycznej. Aby precyzyjnie ją oszacować, należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia elektryczne, które mogą być jednocześnie włączone w danym budynku, a następnie określić ich moc. To maksymalna wartość mocy, jaką będzie można pobierać z sieci energetycznej. Jej wartość wylicza się na podstawie danych zawartych we wniosku składanym w zakładzie energetycznym. Jej wielkość określona jest w umowie o przyłączenie do sieci energetycznej. Dzięki takiej informacji można optymalnie zaprojektować przyłącze. Zatem moc przyłączeniowa to niezwykle istotny parametr, na podstawie którego zostanie zaprojektowane, a następnie wybudowane przyłącze energetyczne do budynku.

CO SIĘ STANIE, JEŻELI PRZEKROCZYMY MOC PRZYŁĄCZENIOWĄ ZGŁOSZONĄ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO?

W sytuacji, kiedy przekroczymy ustaloną w umowie o przyłączenie moc przyłączeniową, zadziała zabezpieczenie w przyłączu (tzw. bezpiecznik). Dostawa energii zostanie wstrzymana do czasu wymiany albo uruchomienia bezpiecznika, a my nie będziemy mogli korzystać z żadnego urządzenia zasilanego prądem. Moc przyłączeniowa określa również górne granice zamawianej przez nas mocy umownej – nie może być ona nigdy wyższa niż wielkość mocy przyłączeniowej.

KIEDY NALEŻY ZDECYDOWAĆ SIĘ NA ZMIANĘ WIELKOŚCI MOCY PRZYŁĄCZENIOWEJ?

Jeżeli w domu zachodzą duże zmiany, które mogą mieć wpływ na wielkość pobieranej z sieci energetycznej mocy, należy rozważyć zmianę wielkości mocy przyłączeniowej. Tylko w taki sposób będziemy mogli uniknąć przykrej sytuacji odłączenia nas od sieci i przerw w dostawie prądu z tego wynikających. Zmiana wielkości mocy przyłączeniowej może być niezbędna jeżeli: planujemy instalację nowych urządzeń (np. klimatyzacji czy wymieniamy starą kuchenkę gazową na elektryczną), często zdarzają się nam sytuacje wybijania bezpieczników, zmieniamy ogrzewanie na elektryczne albo w domu zaczyna mieszkać więcej osób niż dotychczas, co bezpośrednio wpływa na większy pobór energii.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZWIĘKSZYĆ MOC PRZYŁĄCZENIOWĄ?

Chcąc zwiększyć moc przyłączeniową dla swojego budynku, musimy przejść przez proces przyłączenia do sieci taki sam jak w przypadku podłączania nowego obiektu. Należy więc złożyć u operatora sieci dystrybucyjnej wniosek o zmianę przyłączenia, zaznaczając w nim, że chcemy zmienić moc przyłączeniową. Zakład energetyki pobierze od nas opłatę za przyrost mocy przyłączeniowej. Wszelkie niezbędne często zmiany w instalacji mogą być wykonywane tylko przez pracowników mających do tego odpowiednie przygotowanie poświadczone stosownymi uprawnieniami i świadectwami kwalifikacyjnymi. Niezbędny jest również nowy projekt elektroenergetyczny przygotowany przez uprawnionego projektanta.

Co powinien zawierać projekt techniczny  instalacji

Co powinien zawierać projekt instalacji   O formie projektu budowlanego mówi rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Zgodnie z rozporządzaniem (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 762) projekt powinien zawierać dane obiektu oraz osób zaangażowanych w proces budowlany, opis techniczny instalacji, obliczenia, schemat ideowy instalacji, plany instalacji, zestawienie materiałów. 
Obliczenia powinny obejmować:
 – przewidywany bilans mocy z sieci elektroenergetycznej,
 – obciążenie wewnętrznych linii zasilających oraz poszczególnych obwodów, 
– dobór przekrojów przewodów i zabezpieczeń,
 – spadki napięć w obwodach,
 – skuteczność działania środków ochrony od porażeń.

 Projektant w miarę potrzeby zobowiązany jest do uzgodnienia projektu z rzeczoznawcami (np. ppoż.) oraz dostawcą energii elektrycznej. Jeśli linie zasilające są poza budynkiem, potrzebne też jest uzgodnienie w terenowym zespole uzgadniania dokumentacji (ZUD) albo akceptacja geodety powiatowego.

Najważniejsze informacje na temat projektowania stacji transformatorowej

W przypadku wielu przedsiębiorstw budowa zasilania elektroenergetycznego wiąże się z koniecznością stworzenia stacji transformatorowej, która składa się z zespołu urządzeń przeznaczonych do przetwarzania lub/i rozdzielania energii elektrycznej. Proces budowy stacji transformatorowej przebiega kilku etapowo i wymaga opracowania szczegółowego projektu techniczno-prawnego.

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH

Jak już zostało wspomniane, budowa stacji transformatorowych przebiega kilku etapowo. Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest opracowanie szczegółowej dokumentacji techniczno-prawnej, zgodnie z obowiązującym w naszym kraju Prawem Energetycznym. Podczas projektowania oraz realizacji stacji transformatorowej należy uwzględnić m.in.: wytyczne i specyfikację techniczną określoną przez operatora danego systemu, obowiązujących aktów prawnych (rozporządzenia i ustawy), instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, normy przedmiotowych (np. norma PN-E-05114).W tym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na normę PN-E-05114, która zawiera szczegółowe wymagania związane z instalacją elektroenergetyczną o napięciu więcej niż 1kV prądu przemiennego, z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowania i sprawności działania. W przepisach prawnych, które należy uwzględniać na każdym etapie realizacji – od projektu poprzez budowę – wyznaczono rodzaje instalacji, podstawowe wymagania dotyczące urządzeń, doboru poziomu izolacji, środków bezpieczeństwa, budowy instalacji uziemiających, a także przeglądu i niezbędnych badań. Stacja transformatorowa może być zaprojektowana i wybudowana wyłącznie przez wykwalifikowaną firmę, która posiada nie tylko doświadczoną kadrę pracowników z niezbędnymi uprawnieniami elektrycznymi, ale i fachowy sprzęt. Każda stacja transformatorowa zawiera szereg urządzeń, w tym przede wszystkim transformator energetyczny oraz rozdzielnice – SN po stronie średniego napięcia i rozdzielnice nN. Dodatkowo znajdują się w niej również inne urządzenia pomocnicze.

Nazwa Firmy

Instalacja telekomunikacyjnaRozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1289) zmieniające rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza w dziale IV „Wyposażenie techniczne budynków” nowy rozdział (8a) p.t. „Instalacja telekomunikacyjna” i określa szereg szczegółowych uwarunkowań dla poszczególnych typów budynków:
 • mieszkalnych wielorodzinnych,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • użyteczności publicznej,
 • użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższe-go, nauki i wychowania,
 • i pozostałych (w ramach wymagań ogólnych).
WYMAGANIA OGÓLNE

Budynkowa instalacja telekomunikacyjna powinna umożliwiać:
 • świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych, poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu,
 • usługi rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców tych usług na zasadzie równego dostępu i neutralności technologicznej (drogą kablową lub radiową).
Budynki powinny być wyposażone w funkcjonalne PUNKTY STYKU, zapewniające połączenie wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych z publiczną siecią telekomunikacyjną, zlokalizowane w osobnych pomieszczeniach technicznych lub dedykowanych (wewnętrznych lub zewnętrznych) szafkach telekomunikacyjnych (punkty kolokacji urządzeń).

Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna

§  192a.  [Instalacja wejściowej sygnalizacji dzwonkowej]

Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. §  192b.  [Pojęcie instalacji telekomunikacyjnej] Instalacją telekomunikacyjną, o której mowa w § 56, zwaną dalej "instalacją telekomunikacyjną", jest zainstalowany i połączony pod względem technicznym i funkcjonalnym układ jej elementów wykonany zgodnie z Polską Normą dotyczącą planowania i wykonywania instalacji wewnątrz budynków.

§  192c.  [Instalacja telekomunikacyjna budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej]

Instalację telekomunikacyjną budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem § 192d, stanowi w szczególności: 1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych; 2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną lub od urządzenia systemu radiowego do wyjścia gniazda abonenckiego.

§  192d.  [Instalacja telekomunikacyjna budynku użyteczności publicznej na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania]

Instalację telekomunikacyjną budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, stanowi w szczególności: 1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych; 2) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia gniazda światłowodowego zlokalizowanego w każdym lokalu użytkowym.

§  192e.  [Instalacja telekomunikacyjna budynku mieszkalnego wielorodzinnego]

Instalację telekomunikacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowią w szczególności: 
1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych;
 2) telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służące w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu; 
3) światłowodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej; 
4) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny; 
5) antenowa instalacja zbiorowa służąca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny; 
6) okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi;
7) okablowanie wykonane z kabli współosiowych wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej; 
8) maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji, o których mowa w pkt 4 i 5.

§  192f.  [Punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną]

1.  Punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną (punkt styku) powinien: 
1) być usytuowany w odrębnym pomieszczeniu technicznym, zgodnym z warunkami technicznymi określonymi w § 96-98, na pierwszej kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia - w szafce telekomunikacyjnej wyposażonej w odpowiednią instalację i urządzenia elektryczne;
 2) zapewniać przełącznice wyposażone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniające pełne możliwości wielokrotnego podłączania i odłączania pomiędzy zewnętrzną siecią telekomunikacyjną i instalacjami wewnętrznymi; 
3) być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych oraz dostępem osób nieupoważnionych; 
4) być łatwo dostępny dla obsługi technicznej;
5) być oznakowany w sposób jednoznacznie określający przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z tego punktu; 
6) umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu instalacyjnego; 
7) zapewniać możliwość przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku, na zasadzie równego dostępu. 

2.  Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziaływania oraz zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z części wspólnych budynku. 
3.  W instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony przed przepięciami, a gdy instalacja może być narażona na przetężenie - również w urządzenia ochrony przed przetężeniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad dach należy umieścić w strefie chronionej przez instalację piorunochronną, o której mowa w § 184 ust. 3, lub bezpośrednio uziemić w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzące ponad dach oraz dłuższe ciągi instalacji antenowych w budynkach (przekraczające 10 m) powinny być chronione ochronnikami zabezpieczającymi od przepięć od wyładowań bezpośrednich i pośrednich. 

4.  Instalacja telekomunikacyjna powinna: 
1) umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców tych usług; 
2) zapewniać kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej: 
3) być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany lub instalowania odpowiedniej ilości jej elementów, o których mowa w § 192c, § 192d i § 192e, a także instalację dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku; 
4) umożliwiać przyłączenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnału urządzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego umożliwiającego świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

5.  W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192d pkt 2 oraz § 192e pkt 3: 
1) od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną odpowiednio do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli, powinny być doprowadzone i zakończone co najmniej dwa jednomodowe włókna światłowodowe o następujących parametrach: a) tłumienność dla długości fali w paśmie 1310 nm-1625 nm nie większa niż 0,4 dB/km, 
b) tłumienność dla długości fali 1550 nm nie większa niż 0,25 dB/km, 
c) tłumienność w paśmie 1383 ± 3 nm nie większa niż 0,4 dB/km,
d) długość fali zerowej dyspersji chromatycznej λ0 nie mniejsza niż 1300 nm i nie większa niż 1324 nm,
e) współczynnik dyspersji chromatycznej D nie większy niż 0,092 ps/nm2 · km, 
f) nominalna średnica pola modu (dla λ = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 µm przy tolerancji średnicy pola modu ± 0,6 µm,
g) długość fali odcięcia dla włókna w kablu nie większa niż 1260 nm, 
h) tłumienność 100 zwojów o średnicy 60 mm dla długości fali 1625 nm nie większa niż 0,1 dB; 
2) należy wykorzystywać złącza światłowodowe jednomodowe typu SC/APC; 3) tłumienie toru optycznego od punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do wyjścia z gniazda lub zakończeń kabli nie powinno przekraczać wartości 1,2 dB przy długości fali 1310 nm i 1550 nm. 

6.  W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 4, należy stosować: 
1) kable współosiowe kategorii RG-6 lub wyższej, wykonane w klasie A, zawierające podwójny ekran - folię aluminiową i oplot o gęstości co najmniej 77% oraz miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż jeden milimetr, przy czym tłumienie każdego z torów utworzonych z kabli współosiowych nie powinno przekraczać wartości 12 dB przy częstotliwości 860 MHz, albo 2) kable światłowodowe spełniające wymogi określone w ust. 5, przy czym dopuszcza się wykorzystanie pojedynczego włókna światłowodowego; 
3) zestaw antenowy zapewniający: 
a) pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz przy odpowiednio równomiernych charakterystykach częstotliwościowych,
 b) zysk kierunkowy nie mniejszy niż 14 dBi dla zakresów od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz, c) impedancję wyjściową 75 Ω; 
4) wzmacniacze, przełączniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostały osprzęt aktywny i pasywny służący do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny. 

7.  W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 5, należy stosować: 
1) okablowanie zgodnie z wymogami określonymi w ust. 6 pkt 1 i 2; 
2) anteny paraboliczne lub offsetowe o średnicy nie mniejszej niż 1,20 m zapewniające: 
a) pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio równomiernej charakterystyce częstotliwościowej, 
b) impedancję wyjściową 75 Ω lub umożliwienie montażu konwerterów z wyjściem światłowodowym, 
c) możliwość odbioru sygnału z co najmniej dwóch satelitów, 
d) możliwość odbioru sygnału o dwóch ortogonalnych polaryzacjach – przy czym możliwe jest zastosowanie pojedynczej anteny dwuogniskowej; 
3) wzmacniacze, przełączniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozostały osprzęt aktywny i pasywny służący do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny.

8.  Okablowanie w instalacjach, o których mowa w ust. 6 i 7, powinno być doprowadzone od anten do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych. 

9.  Wszystkie urządzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny być uziemione i spełniać wymóg ekranowania w klasie A. 

10.  W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 6, do każdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny być doprowadzone co najmniej dwa parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub wyższej oraz powinny być zakończone na odpowiednim osprzęcie połączeniowym tak, aby zapewnić dla łącza lub kanału minimum charakterystykę klasy D, przy czym jedno z tych łączy powinno być przeznaczone na potrzeby instalacji, o których mowa w § 192a, lub podobnych, natomiast drugie łącze doprowadzone z punktu połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną powinno być przeznaczone w szczególności na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

11.  W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 7, należy stosować kable współosiowe zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 6 pkt 1. 

12.  Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone poza mieszkaniami i lokalami użytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, których sposób użytkowania może spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału. 

13.  W dostępnych dla ludzi miejscach, w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, powinno być umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.  
Szukaj